Osztozunk a gyászban

Tudnivalók

Lakáson bekövetkezett halálesetről az elhunyt hozzátartozóinak haladéktalanul értesíteniük kell az elhunyt háziorvosát, vagy rendelési időn kívüli időszakban az orvosi ügyeletet. A halottszemlét végző orvos a halál okának egyértelmű megállapítása esetén kiállítja a halottvizsgálati bizonyítványt; ha nem tudja megállapítani a halál okát, elrendelheti a boncolást. Ezt követően értesíteni kell munkatársainkat a 06-20-912-3937-es Éjjel-Nappal hívható ügyeleti telefonszámunkat és munkatársaink gondoskodnak az  Elhunyt elszállításáról. Továbbá tájékoztatják a további teendőkről. (Elszállításkor az elhunyton nemesfém, vagy annak vélhető tárgy nem maradhat.)

Kórházban, klinikán történt halálesetkor az illetékes osztály a bekövetkezett halálesetről táviratban, vagy telefonon értesíti az elhunyt legközelebbiként megjelölt hozzátartozóját. Ezt követően kell felkeresni az elhunytat utoljára kezelő osztály orvosát, vagy a betegfelvételi irodát, ahol kiadják az elhunyt személyes dolgait, a halálozási lapot (statisztikai lapot), a halottvizsgálati bizonyítványt és az elhunyt személyi igazolványát. Itt tájékoztatnak arról, hogy hol mikor végzik el az elhunyt boncolását. Ha szükséges az elhunyt felöltöztetése. célszerű mindjárt ruhát is vinni,vagy leadható a temetkezési irodánkban is. A pathológián tájékoztatják a hozzátartozót, hogy az elhunyt mikortól temethető.
Ezután vegye fel a kapcsolatot munkatársainkal,a 06-20-912-39-49 – es tel számon,vagy fáradjon be az irodánkba Mezőberény Fő út 33 alá ahol tájékoztatást kap a további teendőkről.  Az elhunyt anyakönyveztetését mindig a bekövetkezett haláleset helységének területileg illetékes önkormányzati szervénél végzik az 1982/17.tv. rend. 10. §. (3.) bekezdése alapján.

Rendkívüli halálesetkor (baleset, öngyilkosság, gyilkosság) mindig szükséges az elhunyt igazságügyi orvostani boncolása, mely történhet a legközelebbi Igazságügyi Orvostani Intézetben, vagy a település ravatalozójának bonctermében, igazságügyi orvosszakértő kirendelése mellett.* Ekkor a halott vizsgálati bizonyítványt az igazságügyi orvosszakértő állítja ki.
A rendkívüli haláleseteknél a temetéshez, hamvasztáshoz a rendőrhatóság engedélyét is be kell szerezni,amit munkatársaink beszereznek.

Rendkívüli és természetes haláleset bekövetkeztekor, az ügyeletes orvosrendőr, nem utasíthatja, befolyásolhatja a hozzátartozókat a temetkezési szolgáltatóválasztásban,az elhunyt temetését, szállítását illetően.    

Ha ezt teszi Törvényt sért! 1999.éviXLIII.Törv                                       Rendkívüli haláleset esetén,ha az orvos ,rendőr,elrendeli a patológiára történő beszállítást,azt a szolgáltatónak a kórház, illetve az azt elrendelő hatóság téríti meg. 43/1999.34§Nem hárítható tovább a hozzátartozókra,a beszállítás költsége! A temetési szolgáltatást nem köteles attól igényelni aki az elhunyt elszállítását végezte(a jogosan felmerülő költségek rendezése után). Jogában áll más szolgáltatóval végeztetni a temetési szertartást.Esetleges kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal.

A temetés az alábbi költségekből tevődik össze :

I. Hamvasztás díja, szállítások, kegytárgyak költségei, ravatalozás, ügyintézés díja
II. Kegyeleti felkészítés,öltöztetés, hűtés
III. Temetői költségek (sírhely megváltás, sírásás, fedlapmozgatás, betűvésés)
IV. Ravatal használat díja
V. Búcsúztatás díja
VI. Koszorú,sírcsokor

A temetés költsége:

Hamvasztásos temetés esetén: 96.000 Ft-tól
Koporsós temetés esetén: 168.000 Ft-tól

Figyelem! az árak tájékoztató jellegűek! További információért kérjük hívja irodánkat!

 

A temetések ügyintézése

 

A temetési ügyintézéshez szükséges okmányok:

 

 • Halottvizsgálati bizonyítvány, amit a halál bekövetkeztét megállapító orvos állít ki (6 példányos nyomtatvány) link
 • Elhunyt személyi igazolványa (lakcímkártyája), esetlegesen útlevél, vezetői engedély
 • Elhunyt születési anyakönyvi kivonata
 • Ha házas volt – házassági anyakönyvi kivonat (házastárs személyi igazolványa)
 • Ha özvegy volt – elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata

 

Az anyakönyveztetéshez szükséges egyéb, elhunytra vonatkozó adatok:

 

 • Iskolai végzettség
 • Állampolgárság
 • Munkahely (ha nyugdíjas volt, az utolsó munkahely adatai)
 • Fogalakozás
 • Született gyermek(ek)

 

A Megrendelő adatai:

 

 • Neve
 • Címe
 • Személyi igazolvány száma
 • Jogosultsága a temetés ügyintézésére
 •  
 • Az itt felsorolt okmányok, vagy adatok hiányában is el tudjuk kezdeni az ügyintézést! Munkatársaink útba igazítást adnak azok beszerzéséhezés, igény szerint beszerezzük a szükséges dokumentumokat,ezzel is segítséget nyujtva a gyász nehéz terhében.

A haláleset alkalmával elsősorban azt kell eldöntenie a temetésről intézkedőnek, hogy a temetés hagyományos földbe temetéssel, vagy hamvasztásos temetéssel történjen, ugyanis hamvasztásos temetés esetén a halottvizsgálati bizonyítványt a boncolást végző orvosnak vagy az illetékes ÁNTSZ-nek hamvaszthatóságot igazoló záradékkal kell ellátnia.

A temetés ügyintézése előtt tisztázandó, hogy az elhunyt mely temetési helyre kerül eltemetésre.
Amennyiben a temetés meglévő sírba történik célszerű átgondolni a temetés módját, hisz a temetéssel összefüggésben végzendő sírnyitáshoz, exhumáláshoz szükséges a már sírban nyugvó, vagy exhumálandó elhunyt halotti anyakönyvi kivonata.
25 éven belül eltemetett elhunyt hamvasztása érdekében történő exhumálásához a halottvizsgálati bizonyítvány halál okát tartalmazó példánya is szükséges.
Végül a temetésre történő intézkedés előtt célszerű dönteni arró, hogy ki fog az elhunyt temetéséről gondoskodni, és ki jogosult rendelkezni a temetési hely (sírhely, urnafülke, stb.) felett.

Az eltemettetésről sorrendben a következők kötelesek gondoskodni:
Aki a temetést szerződésben vállalta;
Akit az elhunyt végrendelete arra kötelez;
Végintézkedés hiányában az elhunyt elhalálozása előtt vele együtt elő házastársa;
Az elhunyt egyéb közeli hozzátartozója, a törvényes öröklés rendje szerint

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. Törvény 22.§(2) bekezdése a rendelkezési jog gyakorlását az alábbi jogkörökre terjeszti ki:

(1) A temetési hely felett az rendelkezik, aki megváltotta.
(2) A rendelkezési jog gyakorlása a temetési helyre helyezhető személyek körének meghatározására, síremlék, sírjel állítására és mindezek gondozására terjed ki.

 Az ügyintézésben szeretnénk minél több segítséget nyújtani a gyászoló családnak, ezért honlapunkról a következő nyomtatványokat töltheti le, amelyeket kitöltve és úgy eljuttatva irodánkba megrövidülhet az ügyintézés ideje:

 

Csatolmány Méret
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS.doc 31.5 KB
Hamvasztó Csanád.ppt 160.5 KB
Hamvasztó Szolnok.ppt 263 KB
   

 

Style switcher RESET
Body styles
Color scheme
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image